can thi

can thi

Cận thị là tật khúc xạ đang có xu hướng gia tăng ở trẻ em hiện nay. Khi bị cận thị, khả năng nhìn xa của trẻ kém và phải đeo kính cận để khắc phục tình trạng này.