day thi

day thi

Dậy thì là quãng thời gian cơ thể có những sự thay đổi, phát triển từ một đứa trẻ trở thành người lớn. Thay đổi lớn nhất trong thời kỳ này là sự hoạt động mạnh mẽ của các hormone sinh sản.