duc thuy tinh the

duc thuy tinh the

Thể thủy tinh là một cấu trúc giống như thấu kính trong suốt hai mặt lồi, không có mạch máu, không có các giây thần kinh. Đục thủy tinh thể có thể mắc phải ở tất cả các lứa tuổi. Trẻ sơ sinh chiếm tỉ lệ cao nhất.