khoc dai dang

khoc dai dang

Bé dưới 3 tháng tuổi có thể khóc dai dẳng, rất nhiều và rất lâu trong một hoặc vài ngày. Thông thường, đây là hiện tượng bình thường và sẽ tự hết nhưng một số trường hợp khóc dai dẳng là biểu hiện của một số bệnh.