viem ket mac

viem ket mac

Viêm kết mạc là bệnh viêm của màng kết mạc tại mắt. Viêm kết mạc có 3 thể là cấp tính, bán cấp và mãn tính. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên: Vi khuẩn, virus, dị ứng.