be 1 tuan tuoi

be 1 tuan tuoi

Em bé 1 tuần tuổi đang bắt nhịp và một thế giới mới đầy mới lạ với đầy ánh sáng và sự sôi động. Bé di chuyển một cách gượng gạo, và thích ứng còn khó khăn. Lúc này, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất và tuyệt vời nhất dành cho bé.