me va be

me va be

Mẹ và bé gắn kết với nhau bởi một sợ dây vô hình: tình mẫu tử. Mỗi người mẹ lại thể hiện yêu thương với con theo một cách khác nhau và ngược lại con cái cũng luôn dành cho mẹ những tình cảm đặc biệt nhất. Hình ảnh mẹ và bé luôn là biểu tượng của tình yêu thương, tình mẫu tử bất diệt.